Vår Historia

Luleå Fotboll DFF kommer ur Notvikens IK. Efter att dåvarande ordförande i Fotbollssektionen föreslagit att damverksamheten skulle brytas loss från klubben, tillsattes en utredning som skulle titta på för- och nackdelarna med detta. Detta utmynnade i att en ny separat damförening bildas, Notvikens IK DFF. Det skedde i november 2018. Inför säsongen 2023 bytte klubben namn till Luleå Fotboll DFF.

Under tiden i Notvikens IK avancerade damlaget till Div 1 och kvalade två gånger till Elitettan, 2013 och 2017. 2015 startades, för första gången, ett s.k. andralag (i Div 4). Målsättningen var att detta lag så småningom skulle bli ett utvecklingslag till Div 1. Så blev det också och 2022 vann laget Div 2.